Úvod

Autor: František Kijovský
Dátum pridania: 6. marec, 2009

Transformátor je stroj bez pohyblivých častí pracujúci na princípe elektromagnetickej indukcie časovou zmenou magnetického toku. Je zložený z magnetického obvodu, primárneho a sekundárneho vinutia. Primárna cievka pôsobí ako spotrebič, sekundárna ako zdroj. Pod pojmom primárne vinutie sa rozumie vinutie do ktorého je elektrická energia privádzaná, pôsobí ako spotrebič. Zo sekundárneho vinutia sa naopak energia odoberá, chová sa ako zdroj. Jak primárnych, tak i sekundárnych vinutí môže byt väčší počet, v závislosti na tom, k akému účelu je transformátor určený. Dominantné postavenie transformátora je v prenose a rozvode elektrickej energie, kde sa vďaka transformácii napätia znižujú straty vedenia, a zvyšuje výkonový potenciál. V takomto prípade hovoríme o výkonových transformátoroch. Pre plynulú reguláciu napätia elektrických strojov používame regulačné transformátory. V slaboprúdových aplikáciách našli uplatnenie napríklad oddelovacie, prispôsobovacie a impulzné transformátory.