Ampérov zákon celkového prúdu

Autor: František Kijovský
Dátum pridania: 6. marec, 2009

Ak pripojíme na primárne vinutie striedavé sínusové napätie o okamžitej hodnote u1, začne týmto vinutím prechádzať prúd i1. Ten vytvorí magnetický tok Φ1 a na základe indukčného zákona vznikne v sekundárnom vinutí napätie ui2. V prípade že výstupnú cievku transformátora zaťažíme záťažou Z, začne sekundárnou stranou prechádzať prúd o okamžitej hodnote i2. Hodnota a zmysel prúdu je daný charakterom záťaže. Na základe Lenzovho princípu je magnetický tok Φ2 vytvorený prúdom i2 reakčný a musí teda pôsobiť proti zmyslu magnetického toku Φ1.Ďalej platí:Silu magnetického pola nazývame magnetická indukcia, značíme ju B. Magnetická indukcia meria, akou veľkou silou magnetické pole pôsobí na vodič dĺžky 1m, ktorým prechádza prúd veľkosti 1A a ktorý smeruje kolmo k magnetickým indukčným čiaram.