Konštrukčné prevedenie

Autor: František Kijovský
Dátum pridania: 8. máj, 2009

Transformátory môžeme na základe vzájomnej polohy vinutia vyššieho a nižšieho napätia, a podľa ich umiestnenia na jadrách transformátora rozdeliť na


a)jadrový (vinutie obklopuje jadro)
b)plášťový (jadro obklopuje vinutie)

Hlavné veličiny ktoré ovplyvňujú konštrukciu , vyhotovenie transformátoru sú menovitý prúd a menovité napätie. Podľa menovitého prúdu volíme veľkosť prierezu vodiča vinutia. Menovité napätie ma vplyv na izoláciu ktorú volíme medzi závitmi, cievkami a na jednotlivých častiach vinutia. Jadro transformátora býva obyčajne zložené z oceľových transformátorových plechov, s hrúbkou 0,5 – 0,35 [mm]. Aby nevznikali veľké hysterézne straty, pridávame do nich kremík (3,5-4,5%). Ďalší spôsobom ako znižovať straty je valcovanie za studena. Jedná sa o výrobný proces kde sa hrany kryštálov plechu zorientujú jedným smerom. Plechy tým získajú „predmagnetizáciu“ zodpovedajúcej orientácii smeru valcovania. V tomto smere majú tieto plechy menší induktívny odpor. Musíme však dbať na to, aby sa magnetický tok uzatváral v smere magnetickej orientácie plechov. Takto valcované plechy sa používajú predovšetkým pre výkonové transformátory. Všetky straty ktoré vzniknú v transformátore sa menia v teplo. Z tohto dôvodu zohľadňujeme pri návrhu transformátora aj spôsob chladenia.


a)chladené vzduchom
b)chladené olejom

V prípade že transformátor je chladený vzduchom, tak stratové teplo je odvádzané z povrchu magnetického obvodu sálaním. Jedná sa teda o pasívne chladenie. Chladenie minerálnym olejom spočíva v tom že olej dotýkajúci sa povrchu magnetického obvodu sa zahreje a na základe rozdielu mernej hustoty stúpa smerom nahor a tým odvádza stratové teplo. Samozrejme musíme priebežne kontrolovať elektrickú pevnosť a čistotu oleja.