Maxwell-Faradayov zákon

Autor: František Kijovský
Dátum pridania: 6. marec, 2009

Transformátor pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Elektrická energia privádzaná do primárneho vinutia transformátora sa prenáša magnetickým obvodom do sekundárneho vinutia. Tento dej je popísaný Maxwell-Faradayovým zákonom o indukovanom napätí.

Slovné vyjadrenie Maxwell-Faradayovho zákona: Napätie indukované vo vodiči ( vo vinutí cievky o počte závitov N2 ) je rovný časovej zmene cievkového magnetického toku Φc, pretínajúci dotyčný vodič (cievka má N2 závitov, každým závitom prechádza magnetický tok Φ, jednotlivé závity je možné považovať za vodiče spojené do série, takže napätia indukované v jednotlivých závitoch sa sčítajú —> Φc vyjadruje celkový účinok magnetického pola ma celú cievku o N2 závitoch ).