You aren't log on!| [ Register ]
Google

Detection of human face based on skin colour

Táto práca sa zaoberá lokalizáciou a následnou detekciou ľudskej tváre v obraze na základe invariantných rysov.

Category: Project | 2009-01-22 15:16:13 | Read: 901x | Rating: 1.3 of 5.0

Práca sa zaoberá lokalizáciou a následnou detekciou ľudskej tváre v obraze zísaknom pomocou digitálnej kamery. Využíva sa tu prístup založený na metódach invariantných rysov, kde lokalizácia prebieha na základe špecifického farebného podpriestoru, ktorý vytvára farba ľudskej pokožky v zvolenom farebnom modely (v tomoto prípade vo farebnom modely HLS).
Následne sú lokalizované kandidátske oblasti, pomocou morfologických operácií (otvorenia a uzatvorenia), sú buď rozvinuté do kompaktných celkov prípadne sú odstránené samostatne stojace body. Tieto kandidátske oblasti sú v ďalšom kroku popísané obdĺžnikom(prípadne kružnicou alebo elipsov). Potom na základe pomerov strán obdĺžnika ohraničujúceho danú kandidátskú oblasť sú vylúčený niektorí nevhodní kandidáti a ďalší kandidáti sú vylúčení v prípade, že dosahujú príliš malých rozmerov, kde na základe zísakných informácii nie je možné určiť, či ide respektíve nejde o tvár. Ďalej sa detekuje poloha očí a úst na základe učitých vlastností týchto rysov. Bielko a zornica oka u väčšiny ludí zdiela určitú farebnú oblasť a preto sa dajú na základe farebnej transformácie v obraze zvýrazniť a potom pomocou prahovania sa prevedie mapa na binárny obraz, kde sa dá následne určiť ich približná poloha. Pri detekcii úst je to o niečo zložitejšie, v prípade úst v mnohých prípadoch platí, že obsahujú vysoké hodnoty červenej farby a veľmi nízke hodnoty modrej farby, ale nie je to pravidlo a preto v tomto prípade sú použité dve farebné transformácie FLD a rg. Získajú sa tak dve farebné mapy, ktoré potom pomocou prahovania budú prevedené na binárne obrazy a prevodným vzťahom sa zlúčia do jedného binárneho obrazu a v ďalšom kroku sa určí ich približná poloha. Na základe vzájomnej polohy očí a úst, vyradíme ďalších nevhodných kandidátov a nakoniec vo výslednom obraze popíšeme obdĺžnikmi iba detekované ľudské tváre.

Lokalizovaná tvár na základe farby kožeMorfologické operácieOhraničený kandidát

Download Semestral Thesis - Presentation
Semestral Thesis - Presentation
Download Semestral Thesis

Semestral Thesis - Human Face Detection Based On Skin Colour

      < Previous | Back To Index | Next >

Add Comment:

User:

Comment:

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
B | U | i  | code  | odkaz

login:
password:
TOPlist

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional